Op.Dr.Tuncer GÜNEY ilk,orta ve lise eğitimini memleketi Kayseri'de tamamladı.1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başlayan Tıp Eğitimini 1993 yılında tamamlamıştır. 1998 Tıbbi Biyokimya, 2005 yılında   Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi almıştır.

2006-2008 Adıyaman Besni Devlet Hastanesi(Zorunlu Hizmet) 

 2008-2013  İstanbul Prof.Dr.Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi

2013-2016 yılları arasında    Özel Beylikdüzü Kolan Hastanesi

2016-2017 yılları arasında   Özel Reyap İstanbul Hastanesi

2017  yılı  Özel Birinci Göz hastanesi

görevleri sonrası  onbinlerce klinik deneyim ve beş binin üzerinde cerrahi vaka tecrübesi ile,

AKsandık  kurum göz  doktoru, Türkiye Hastanesi misafir göz hekimi,Nişantaşı Üniversitesi'nde Doktor Öğretim Üyesi  olarak mesleki hayatına devam etmektedir. 

Op.Dr.Tuncer Güney evli, bir kız çocuğu babası ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

Bilimsel  Yayın,  Bildiri  ve Poster Çalışmaları

1- Hipertiroidide Yükselmiş  Won-Willebrand Faktör Düzeyleri,1997 ,14. Ulusal Biyokimya Kongresi, Poster sunumu

2- Şalazyon ve Demodikozis, 2002 ,TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Poster sunumu

3- Batı Karadeniz Bölgesi Yasal Körlük ve Az Görme İnsidansı,2003, TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Sözlü sunum

4- Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunda Retina Sinir Lifi Kalınlığının Belirlenmesi, TOD 2003, 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Sözlü sunum

5- Hipertansif Koroidopati ve Optik Nöropati, 2003, TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Poster sunumu

6-Konjenital Myastenia, 2003, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Poster sunumu

7- Pterjium Tedavisinde Sütürsüz Konjonktiva Otogrefti, 2005 , TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,  Sözlü sunum

8- Orbita İmplantı Cerrahisinde Hasta Kontrollü Orbital Kateterle Postoperatif Analjezi, 2005 , TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Poster sunumu

9- Metamorfopsi:Oksipital Paroksismal Çocukluk Çağı Epilepsisinde İlk Semptom, 2005 , TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Poster sunumu

10- Effect of Posterior Approach Ptosis Surgery on Tear Prodiction, 2005 ,Madrid-SPAIN , 8th Congress of the International Society of Dacryology and Dry Eye, Sözlü sunum

12- Multple Skleroz Hastalarında Retina Sinir Lifi Kalınlığı Değerlendirilmesi, Görsel Uyarılmış Potansiyel ve Görme Alanı Parametreleri ile Karşılaştırılması, 2006 , TOD  40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,  Sözlü sunum

13- Pterjium Tedavisinde Sütürsüz Konjonktiva Otogrefti, Türk Oftalmoloji Dergisi  37,333-337,2007

14-Comparison of Retinal Nevre Fibre Layer Thickness With Visual Evoked Potantial and Visual Field in Patients with Multiple Sclerosis, Clinical and Experimental Ophthalmology 2012;40:e25-e31

 

Katıldığı  Kongre, Sempozyum ve Kurslar

1-  TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , 5-9 Ekim 2002, Ankara

2-  TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , 5-9 Ekim 2002, Ankara,Görüntüleme Yöntenleri Kursu

3-  TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , 5-9 Ekim 2002, Ankara,Güncel Kornea Laser Cerrahisi Kursu

4-  Oftalmolojide Eğitim Buluşması-1,  20 Haziran 2003, İzmir

5-  TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , 4-8 Ekim 2003, İstanbul

6-  TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , 4-8 Ekim 2003, İstanbul, Görme Alanı Kursu

7-  1. Batı Karadeniz Oftalmoloji Toplantısı, 24-26 Ekim 2003, Zonguldak

8-  Uludağ Oftalmoloji Günleri, Kontakt Lens 19-21 Mart 2004, Bursa

9-  24. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Refraktif Cerrahi, 2-4 Nisan 2004, Ankara

10- TOD 26. Kış Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahide Yenilikler ,24-26 Aralık 2004, Bursa

11- Oftalmolojide Eğitim Buluşması-3, 12 Mayıs  2005, İstanbul

12- TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya

13- TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya,DSRde Başarıyı Arttıran Faktörler

14- TOD 27. Kış Sempozyumu,Görüntüleme Yöntemleri,28-30 Aralık 2005, Konya

15- TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım  2006, Antalya

16- TOD  20. Yaz Sempozyumu, 22-24 Haziran 2007, İzmir

17- TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008, Antalya

18- TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi birimi Kursu-3, 2008, Antalya

19- TOD Karakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi, 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 14-15 Şubat 2009, İstanbul

20- 29. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 10-12 Nisan 2009, Ankara

21- TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya

22- Eouropean Glaucoma Society,’’ AchievingExceptional Glaucoma Management’’, 24-27 June 2010, Budapest, Hungary

23- TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül-3Ekim 2010, Antalya

24- 15th Winter Meeting of the EOROPEAN SOCIETY OF CARACT AND REFRACTIVE SURGEONS, 18-20 February, 2011,İstanbul-TURKEY

25- TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Girne-KKTC

26- TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,Nazal Endoskopi ve Multidiyot Lazer Kullanımı Kursu, 06 Ekim 2011, Girne-KKTC

27- TOD  25. Yaz Sempozyumu, Oküler Cerrahide Dün, Bugün,Yarın. 22-24 Haziran 2012 Mardin

28- TOD Karakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi, 6. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 23-24  Şubat 2013, İstanbul

29- TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 06-10  Kasım 2013, Antalya

30- İletişim, Ön Segment ve Torik Lens Uygulama Semineri, 5-6 February 2014 ,The Vision Care Instute, Prague-Czech Republic

 

Aldığı ödüller

TOD 2005 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi  En İyi Poster 3.lük Ödülü

 

Mesleki Üyelikler

Türk Tabipler Birliği , İstanbul Tabip Odası

Türk Oftalmoloji Derneği